logo

Efterhånden som en hjemmeside eller et web-sted bliver større, så vokser også behovet for at kunne søge netop de sider, som man har brug for. Og Værløse Boldklub vokser - flere hold får en hjemmeside, flere år opbevares i arkiv - og her kan du "kun" søge på hovedsiden eller "toppen af træet", dvs. www.vbold.dk

Men .. der findes underordnede web-steder knyttet til denne hovedside, f.eks:

Senior1, Senior2, Ynglinge1, Junior1, Drenge1, Lilleput91, Miniput1 m.fl.

Og her skal du - indtil videre - gå til den underordnede hjemmeside og søge videre der fra.

Vi arbejder også på at lave en enkel søgning, der samtidigt søger på alle sider, der har noget med Værløse Boldklubat gøre.

Prøv foreløbig FreeFind, der dog er på engelsk - klik  her ..

eller

prøv søgemaskinen Google og husk at begrænse søgningen til vbold.dk (site: vbold.dk)

©2004 web-redaktionen - 27. juli 2004