www2.hansjorn.dk:

Socialpolitik i Værløse skal sikre, at alle medborgere kan leve en tryg og værdig tilværelse.

Socialdemokratiet vil føre en politik, der sikrer dette.

Hjemmeplejen

Hjemmeplejen skal sikre, at Værløses ældre medborgere kan leve en tryg og værdig tilværelse i eget hjem længst muligt.

Trygheden for de ældre sikres bl.a. ved, at indgåede aftale holdes, og ved, at der er så få personaleskift som muligt i de enkelte hjem.

Værdigheden sikres bl.a. ved, at den hjælp, der ydes i form af f.eks. rengøring er tilstrækkelig både, hvad angår hyppighed, og omfang. Ældre er ofte bundet til deres hjem. Derfor er en god hjemmepleje vigtig for en høj livskvalitet.

Hjemmehjælperne i Værløse har en meget høj standard. De skal fastholdes, og nye skal tiltrækkes gennem tilbud om uddannelse - båden inden for ældreområdet, men også gennem kurser, der kan modvirke den nedslidning, der meget nemt er en følge af jobbet.

De psykisk syge

Misbrugerne

Ungdomsboliger

Familierådgivning

Plejehjem - Plejecentre

aniwork.gif (7164 bytes) Der mangler noget!

 

www.hansjorn.dk ajourført: 08. august 2001