www2.hansjorn.dk:

Det vil Socialdemokrater
i Værløse

I forbindelse med Kommunalvalget 97 blev der lavet en række pjecer om:

Byplanlægning
Byplanlægning i Værløse skal ske under hensyntagen til de værdier, vi har i form af en enestående naturområder, bevaringsværdige boligmiljøer (f.eks. Kirke Værløse) og enkelte bygninger (f.eks. Jonstrup Seminarium).

Daginstitutioner
Socialdemokratiet ønsker, at Værløse kommune kan tilbyde tilstrækkeligt mange pladser - med høj pædagogisk kvalitet - i vuggestuer, børnehaver, fritidsklubber og ungdomsklubber.

Kultur og fritid
Lokalsamfundet skal fremstå med en egen identitet, hvor kulturen er et vedkommmende element, således at det ikke kun er stedet, hvor man bor, køber ind o.s.v. Det er vigtigt, at der er gode rammer at udfolde sig i, for såvel børn, som voksne og ældre.

Skole og uddannelse
Folkeskolen er "folkets skole". Uddannelse er af afgørende betydning for vore unge. Folkeskolen er i stadig forandring og fornyelse. Folkeskoleloven fra 1994 fornyer med tiden

Den sociale politik
Socialpolitik i Værløse skal sikre, at alle medborgere kan leve en tryg og værdig tilværelse.

Teknik og miljø
For alle borgere gælder det, at det globale miljø starter og slutter i ens eget nærmiljø. Det betyder nemlig noget, hvordan den enkelte borger behandler affald, bruger sprøjtemidler, bruger vand og benytter bil contra cykel eller offentlig transportmidler.

Ældrepolitik
Nøgleordene, når der er tale om ældrepolitik, er livskvalitet og tryghed.


Du kan også læse mere om, hvad Socialdemokraterne vil i Værløse:

 

www.hansjorn.dk ajourført: 08. august 2001