www2.hansjorn.dk:

Nøgleordene, når der er tale om ældrepolitik, er livskvalitet og tryghed.

Socialdemokratiet vil føre en politik, der sikrer dette.

I Værløse, såvel som i resten af landet, er der en opfattelse af, at flest mulige af de ældre skal forblive i eget hjem, og at det er her, hjælpen skal ydes, når der bliver brug for den.

Det er også den løsning, de fleste ældre foretrækker. 80% af alle ældre er jo i stand til at klare sig selv uden eller med lidt hjælp. Dem hører vi ikke så meget til.

De resterende 20% fylder til gengæld meget både i debatten og på kommunernes budgetter.

Mindre boliger

Ønsket om at kunne blive i eget hjem kræver, at den politiske indsats i høj grad i planlægningen tager hensyn til de ældres ændrede behov. Det kan være at flytte til en mindre, mere overkommelig golig - et mindre hus eller en lejlighed.

Det er en af Socialdemokratiets mærkesager at arbejde for flere lejerboliger til unge og ældre.

Ældre- og plejeboliger

Mange ældre især enlige vil bo centralt i Værløse. Andre vil blive i det lokalområde, hvor de hele tiden har boet. Begge ønsker skal så vidt muligt tilgodeses ved placering af ældre- og plejeboliger, og samtidige skal lokalområderne styrkes ved at opretholde de servicefunktioner, der allerede er i form af butikker o. lign.

Kollektiv transport

Et andet behov, der skal opfyldes, er gode kollektive trafikmuligheder. Hvis ikke de er i orden, bliver den ældre let isoleret, og det er en alvorlig forringelse af livskvaliteten. Ældrerådets ønske om en speciel ældrebus støttes af Socialdemokratiet samtidig med, at andre alternativer i form af f.eks. taxaopsamlingssteder vil blive undersøgt.

Hjemmeplejen

Ældres livskvalitet er tæt forbundet med tryghed for, at hjælpen er der, når behovet er der.

For Socialdemokratiet er det vigtigt, at hjælpen ikke bare er der, men også tilpasses den enkelte - uden for megen skelen til, hvad der er nemmest at administrere.

For den svage ældre er hjemmeplejen en meget vigtig funktion.

Vi er priviligerede med vore hjemmepleje i Værløse med en meget kompetent ledelse af området og dygtige og engagerede medarbejdere.

Socialdemokratiet vil sikre, at medarbejderne har optimale arbejdsvilkår med relevante tilbud om efteruddannelse.

Plejeboliger til demente

Værløse har 30-40 demente på venteliste til en plejebolig. Det kan kommunen ikke være bekendt, så det haster med at få bygget flere plejeboliger.

Det gøres ikke fra den ene dag til den anden, så midlertidige løsninger med at leje os ind hos nabokommuner, der har overskydende boliger, må tages i anvendelse.

 

www.hansjorn.dk ajourført: 08. august 2001