www2.hansjorn.dk:

Dagsordner, referater,  udvalgsmøder mv.


Tidligere var referater, regnskaber mv.  suspenderet, idet de er forbeholdt medlemmer.

Vi forsøger dog nu at arbejde med elektroniske dokumenter - især for at spare på kontoen for papir og porto - men også for at bringe oplysningerne ud til alle medlemmer.

Idet bestyrelsen går ind for åbenhed, herunder åbne bestyrelsesmøder, hvor alle medlemmer er velkomne.

Derfor vil vi forsøgsvis indkalde til møder i disse rubrikker samt publicere referater fra tidligere møder.

Næste møde:
11 oktober 1999 - Dagsorden

Tidligere møder:

18 august 1999 - Dagsorden mv.

 


Kalender: 

Se også under BallerupKredsen

og lokalt for Værløse under kalender

 

www.hansjorn.dk ajourført: 08. august 2001