www2.hansjorn.dk:

11.oktober 1999

Emner til behandling


 

Budget 2000 - 2003

Socialdemokratiet deltager ikke i et budgetforlig.

Venstre og konservative vil sætte grundskylden ned.

Helhed og sammenhæng i barnets hverdag

Har oplægget og debatten været en kæmpefiasko for politikerne?

Skoleudbygning

Hvilke rammer er nu lagt, økonomisk og indholdsmæssigt?

Daginstitutionerne

Nednormeringer og nedlæggelser skaber uro

Flygtningeproblematikken

Integration, familiesammenføring og boligmæssig indplacering.

Sundhedspolitik

Værløse har faet et sundhedsråd og er startet med en spørgeskemaundersøgelse, der skal give en mere målrettet indsats.

Udlicitering

Hvordan skal vi forholde os specielt på hjemmeplejeområdet?

Arbejdsmarkedslovgivningen

Nye muligheder på arbejdsmarkedet, skånejobs o. lign.

Ældreområdet

Nyt plejehjem, hjemmehjælpen, hvad gør vi? Tænker vi for traditionelt? Ældrerådet, er det noget for dig?

Hvilke boligtyper bliver der brug for i fremtiden?

Ældrekollektiver, "ældreopgange" og lignende.

Skal vi have flere bofællesskaber, hvordan? hvornår?

Kulturpolitik

Hvor langt er vi fra målene i kommunalplanen?

Idræt

Hvad sker der lige nu?

Skovhus og museum

Hvad er der sket og hvilke planer har vi?

Den gamle pædagogisk central

Ungdomshus i de nederste etager.

Hvad skal resten bruges til, og hvilke planer er der?

Samt

Vejene i Ryget Skovby, Trafikken på Kirke Værløsevej, de nye buslæskure med reklamer.

Revision af affaldsplanen, har du nogle ideer?

 

www.hansjorn.dk ajourført: 08. august 2001