www2.hansjorn.dk:

11.oktober 1999

Dagsorden mv.

Mandag den 11. Oktober 1999 kl. 19.30 på Værløse Bibliotek

Dagsorden:

  1. Valg af Dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kommunalpolitisk beretning
  4. Debat
  5. Eventuelt

Foreningen giver kaffe/te og småkager

Øl og vand kan købes

På denne generalforsamling er det kommunalpolitikken det drejer sig om. Mød om og deltag i debatten om fremtiden i vores kommune

Vi står over for et meget vanskeligt budget. Hør nærmere på generalforsamlingen og læs gruppens oplæg på de næste sider [klik her]:


Beretning fra Generalforsamlingen (uden ansvar):

1. Hans Baaring Hansen blev valgt som dirigent

Dirigenten fastslog, at forsamlingen var lovlig indkaldt og foreslog, at Helle Degn aflagde beretning fra Folketinget som et ekstraordinært punkt efter formandens beretning.

2. Formanden aflagde beretning

Bent Ersted Sørensen aflagde en kort beretning, idet mødet jo ikke var en normal generalforsamling, men nærmere et temamøde om lokalpolitik. Henviste iøvrigt til sin beretning i Værløse Aktuelt nr.7 og det genopståede aktivitetsudvalg (se mere, klik her ..)

2x. Helle Degn aflagde beretning

Helle Degn omtalte bl.a. demokratiunderskud - ansvar - undtagelserne til EU (Forsvar og ØMU) - økonomiaftaler med amter og kommuner - finanslovforslag'99 - faldende arbejdsløshed. Hun uddelte en kopi fra Finansministeriet vedr. besparelser (klik her og få en kopi - 82KB)

Helle Degn kom også ind på nye skatter 2.000mio.kr., politiforlig, tilkøbsydelser og flyvestation Værløse.

3. Kommunalpolitisk beretning

Jens Svendsen lagde for med kommentarer til: Byplan (kommunen fuldt udbygget - busstoppesteder med reklamesøjler eller omvendt - stisystemer/vådområder (amtet) og Kultur (Musikskolen, væresteder/hjemsteder) og behandlede også på mindre end 15min. Boligtyper, ældrekollektiver, bofællesskaber - Kulturpolitik (Mosegaardsinspektør, Idræt (Svømmehallen skitse til 70.000kr.) - Ungdomshuset (Egeskolen), Jonstrup Seminarium 

Gitte Schack tog sig siden af Flygtningsproblematikken, sundhedspolitikken og ældreområdet  (boliger til demente og udviklingshæmmede) og

Jørn Johan Nielsen tog sig af resten (idet Erla Kjersgaard ikke var til stede). JJN fortalte især om det kommende budgetforlig uden socdem-deltagelse, herunder at der var penge i kommunekassen (men ikke til drift af svømmehal!). Der var også beretning om SFO ad bagdøren, hvor der var alarmerende meldinger om nedlægning af et større antal vuggestuepladser end nødvendigt (55 i stedet for 35?)

4. Debat

Hans Jørn Storgaard Andersen havde 2 spørgsmål: 

(1) til Jens Svendsen vedr. kommunale tilskud til idræt. I Værløse Boldklub er kontingentet steget fra 500 til 800kr. i løbet af kort tid. Alligevel skal forældre punge ud med penge til diverse arrangementer og HJSA frygtede, at det var en snigende brugerbetaling, der vender den tunge ende nedad.

(2) til Jørn Johan Nielsen om "demokratiunderskud", som nævnt af Helle Degn. Hvad gør vi, hvis vi mister en lokal presse der er rimelig uafhængig af kommercielle interesser (Hareskov-Værløse Avis)?

Bent Ersted svarede, at Værløse Nyt og Bente Roth er fair.

Christian ? (efternavn glemt) om synliggørelse: Hvor har vi vores politikere? Birkegården: Divergens om Å-projektet.

5. Eventuelt

/hjsa - og som nævnt: løse noter uden ansvar - men bedre end ingenting?

 

www.hansjorn.dk ajourført: 08. august 2001