www2.hansjorn.dk:

Socialdemokratiet i Værløse

Værløse den 5. Okt. 1999 

Hermed indkaldes til bestyrelsesmøde på Værløse bibliotek, grupperum 2

Mandag den 11. Oktober 1999 kl 18.00

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat
 2. Meddelelser
  • Formand/næstformand
  • Kassereren
  • Andre
 3. Forberedelse af generalforsamling 
 4. Politisk beretning
  • Ved gruppen
 5. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bent Ersted

OBS! Bemærk tidspunktet for bestyrelsesmødet. Generalforsamlingen begynder kl 19.30

 

www.hansjorn.dk ajourført: 08. august 2001