www2.hansjorn.dk:

Kommunevalget '97

Værløse aktuelt udsendt af socialdemokraterne i Værløse i anledning af kommunevalget den 18. november 1997
Værløse
mod år 2000
Det er på flere måder et bemærkelsesværdig kommunevalg den 18.november. Dels skal vi vælge et byråd, der får sit virke ind i det næste årtusinde, og nok så vigtigt, et byråd der skal vælge en ny borgmester efter Ernst Ellgaards lange saglige og fortjenstfulde virke som kommunes førstemand.
Læs videre ...
En gammelkendt valgbasker Venstre og konservative genbruger igen gamle valgløfter om en svømmehal. 20 år med brudte løfter. De borgerlige prisgiver svømmehallen. Nye forhåbninger.
Læs videre ...
Spil ikke hasard med vort drikkevand Lad tvivlen komme miljøet til gode. Men Værløse benytter stadig Roundup til ukrudsbekæmpelse. Venstre og konservative vedtager at fortsætte med Roundup.
Læs videre ...
Sidste nyt Det er nu lykkedes at få afsat 200.000 kr. på budgettet 1998-2001, så kommunen går over til manuel bekæmpelse af ukrudt.

Læs inde i [Web-]bladet:

Værløse aktuelt
er udsendt af Socialdemokratiet i Værløse
i november 1997

Redaktion:
Viggo Murmann Jensen
Jørn Johan Nielsen
Jørgen Larsen
Bent Ersted Sørensen

www.hansjorn.dk ajourført: 08. august 2001