logo
artikler -> 2004 -> 8.6 VK forringer hjælpen til de svært syge / ©2004.06.10 web-redaktion

VK forringer hjælpen til de svært syge

af Ritt Bjerregaard, MF (S), valgt i Roskilde Amt

Roskilde Dagblad

8. juni 2004
Er staten virkelig bedre til at tage sig af et ungt, svært hjerneskadet menneske end en stor lokalregion med veluddannede pædagoger og plejepersonale, dér hvor det unge menneske lever sit liv? Det mener vi ikke i Socialdemokratiet, at staten er. Mennesker med svære hjerneskader eller alvorlige psykiske sygdomme lades i stikken af regeringens meget fejlagtige sundhedspolitik, hvilket forhandlingerne om en kommende strukturreform tydeligt har afsløret.

Ét af de ultimative krav, som regeringen stillede os fra starten af forhandlingerne, var, at regionerne ikke må få driftsopgaver – dvs. mulighed for at drive specialiserede tilbud på socialområdet. Regeringen har en meget centralistisk opfattelse af, at disse opgaver skal løses af staten. Vi ønsker dem derimod løst så tæt på borgeren som muligt, og derfor ville det være oplagt at lade regionerne tage sig af de socialopgaver, som kommunerne ikke kan klare såvel fagligt som økonomisk. Det drejer sig om opgaver som botilbud til stærkt udviklingshæmmede eller, som nævnt indledningsvis, til folk med hjerneskader.

Vi vil gerne have nationale videnscentre, der omfatter alle handicapgrupper. Desuden ønsker vi også, at hjælpen til svært psykisk syge skal have mere sammenhæng mellem støtte i dagligdagen og den medicinske behandling – og mindre præg af at være ”hospitalshjælp”. Det mener vi ikke, at regeringens forslag om at dele opgaven mellem sygehusregionerne og kommunerne vil hjælpe til med.

Der er ingen eksperter, der støtter regeringens forslag til strukturforandringer på sundhedsområdet og med god grund. Det er et faktum, at selv kommuner på over 30.000 indbyggere ikke formår at løfte de førnævnte specialiserede opgaver. Det har regeringen allerede erkendt på sundhedsområdet, og derfor har man jo også ønsket at foretage strukturændringer, så denne specialisering bliver samlet i sundhedsregioner med et større befolkningsgrundlag.

Men dette gælder åbenbart ikke for folk med svære handicaps og sociale problemer, som man lader hånt om. Det er for ringe, uanstændigt og mere end selv en borgerlig regering kan tillade sig.