logo
artikler -> 2004 -> 17.6 Opfordring til Arla / ©2004.06.16 web-redaktion

Opfordring til Arla

af Ritt Bjerregaard, MF (S), valgt i Roskilde Amt

Politiken

5. juni 2004. - 3. sektion, side 2
Kære Arla, Kære Åke Modig!

Det er snart nogen tid siden, I var i deputation i Fødevareudvalget. Det var godt at høre om de tiltag, I gør for at forbedre jeres optræden her i Danmark, især i forhold til de små mejerier. Vi var mange, der glædede os over, at I fremover ikke vil kræve strafgebyrer (I kalder det vist negativ udligning) af de avlere, I tager ind i Arla. Det lød også godt, at I nu arbejdede med nogle etiske regler, som I ville følge.

Men kan vi stole på jeres gode hensigter? På mødet spurgte jeg jer, hvorfor I opretholdt, at de 27 danske mælkebønder fortsat hver skal betale 90.000 kroner, og at de skal vinde en retssag for at slippe? Jeg synes ikke, at jeg fik noget svar på spørgsmålet.

Der er vel ikke nogen sag, hvis I frafalder kravet om strafgebyr? Hvordan kan det være etisk at straffe en bestemt gruppe mælkeavlere? Hvordan skal vi som politikere kunne tro på, at I vil anlægge en anden linje og følge nogle etiske regler, når I så nidkært forfølger nogle få mælkeproducenter?

For jer drejer det sig om et meget lille beløb, mens det for dem er mange penge, der så bliver til endnu større summer, fordi de skal føre en retssag. Hvis I virkelig vil følge nye etiske regler og overbevise forbrugerne om, at I ikke går efter at få de små mejerier ud af markedet, så kunne det gøres troværdigt med frafaldet om strafgebyrerne på 90.000 kroner til mælkebønderne. Det ville være en gestus, der umiddelbart kunne forstås. Lyt til et godt råd: Se at få den sag bragt ud af verden. Den skader jer og demonstrerer, at I intet har lært af det, der er sket.