logo
artikler -> 2004 -> 10.5 Regeringen vil intet for miljøet / ©2004.05.11 Webmaster - Op

Regeringen vil intet for miljøet

Af Ritt Bjerregaard

Dagbladet

10. maj 2004
”Naboernes store gylletanke stinker gennemtrængende og skrapt af kloak og afføring her i det smukke forår. Man indånder ammoniakken og øjnene løber i vand, hvis man er udenfor. Vores livskvalitet ødelægges, og vores økonomi ødelægges”. Sådan lyder en henvendelse fra et par på Midtsjælland, der for nylig kontaktede mig for at fortælle om, hvordan deres liv er blevet ødelagt af at være naboer til en svineproducent med store gylletanke.

Bl.a. derfor Henrik Høegh (Dagbladet 23/4) kritiserer vi skarpt i oppositionen regeringens utilstrækkelige Vandmiljøplan (VMP III). Vi ved – på baggrund af en del henvendelser som den jeg lige har citeret – at mange mennesker rundt om i Danmark generes af at være naboer til de 25 mio. svin, som vi allerede har i landet. Derfor krævede vi et svinestop i hårdt belastede områder. Det har regeringen og dens trofaste partner Dansk Folkeparti afvist. Ifølge deres Vandmiljøplan er de nye afstandskrav tilstrækkelige, og virkningerne af disse skal så vurderes næste år…imens kan naboerne så fortsat lide dag ud og dag ind, som jeg personligt ved, at mange af dem gør.

Vi foretrak ikke jf. Henrik Høeghs indlæg, at der gik valgkamp i sagen, men regeringen holdt os hen med snak i flere måneder for så til sidst at alliere sig med Dansk Folkeparti og komme med en al for uambitiøs plan, der kun tilgodeser landbruget. Et eksempel: Vi foreslog 20 pct. reduktion af kvæstofudledningen inden 2010. Regeringen vedtog 13 pct. – inden 2015. Vi ville gerne nå et mål, hvor 30 pct. af Danmarks areal er udlagt som natur i 2025. Regeringen har ingen ambitioner i den retning. Desuden giver reformen af EU’s landbrugsstøtte mulighed for at reservere 750 mio. kr. om året til miljøvenlige foranstaltninger, men det sagde regeringen nej til, da landbruget ikke vil gå glip af disse penge. Regeringen påstod - på baggrund af fejlagtige analyser, der kun fokuserede på de negative beskæftigelseseffekter – at oppositionens bud ville koste arbejdspladser. Regeringen glemte bare i sine beregninger at tage højde for indtægter, sparede udgifter og den ekstra arbejdskraft, der bl.a. behøves for at investere i mere naturpleje.

Vi ønsker et bæredygtigt landbrug i en forarmet natur, og vi ville gerne kompromiset, men man kan ikke gå på kompromis med miljøet og miljøpolitikken på den utilstrækkelige og uambitiøse måde, som regeringen og Dansk Folkeparti nu har gjort med deres Vandmiljøplan III.