Denne Web fortæller en historie om en kongres set fra to synsvinkler: (1) nysgerrigt medlem, som aldrig har set noget sådant før og (2) en IT-tekniker, der forsøger at formidle et budskab fra en forsamling eller kongres til dets medlemmer. Og jeg skal med det samme rette en tak til Socialdemokratiet, især dets organisationssekretæren Finn Stubtoft - fordi han gav mig lov til at prøve kræfter med en temakongres.

Det skal siges, at det politisk indhold blev stærkt underprioriteret - dels på grund af tekniske forhold, dels fordi min synsvinkel er det menige medlems. Teknisk set fik vi aldrig forbindelse mellem talerstolens lyd og kamera - og på grund af tidnød var det heller ikke muligt at gennemse det officielle VHS-bånd med samtlige talere. Herom en anden gang og af andre folk.

Det tekniske spillede desværre en temmelig stor rolle i starten, og det betød at der ikke blev lavet ret mange optagelser af stemninger - måske bortset fra sangene, herunder Danmarks for folket, Kringsatt av fiender og Når jeg ser en rødt flag smælde. Til gengæld betød tekniske prøver om fredagen, at der blev mulighed for at lære medarbejderne bag kongressen at kende, især partikontoret, pakkeholdet og Socialdemokratiets NyhedsTjeneste (SNT). Det er i allerhøjeste grad personligt og ikke beregnet på offentliggørelse - det skulle da være med undtagelse af pakkeholdet, hvor de utrolige frivillige pensionister ønskede at komme på nettet, så deres børnebørn kunne se, at de var med på noderne.

I den følgende struktur har jeg valgt den kronologiske, så man kan opleve kongressen - eller dele af den trin for trin. Endelig skal nævnes, at jeg kommer fra Ballerup-kredsen, hvorfor delegerede fra netop denne kreds måske er i overtal på de forskellige billeder og i de forskellige klip.

ajourført: 4. februar 2004