socdem . image. medieserver : Helle Degn/MF

Helle Degns "normale" hjemmeside(r) er flyttet til: www.socdem.dk/helle-degn (det var adressen, men den virker ikke mere)

[NB! Socialdemokratiet har ikke altid "plads til alle", så da Helle Degn sluttede som medlem af Folketinget den 30. sep. 2000 blev hendes hjemmeside slettet fra
www.socdem.dk - dog blev der efterladt en sølle henvisning til hendes private websted: www.degn.dk/helle - som dog for nylig blev erstattet af hendes eget arkivwebsted: www.helledegn.dk ]
Anmodning fra Japan om PD Burma-link

billede af Helle TV-interview med Helle Degn den 27.sep.99
Spørgsmål: Stjerner - Svar: RealAudio 4min 53sek (1.656KB)

blaa Hertil kommer også fotos i form af portrætbilleder af Helle Degn, som er placeret i mappen: Mediearkiv/Fotos - sammen med andre politikere fra kredsen.

Billede af Helle i gult På denne server er dog bevaret nogle test-sider, bl.a. billeder og video fra Helle Degns 25 års jubilæum som medlem af Folketinget den 27 oktober 1998.

Gæstepennen (i: Aktuelt hver fredag i april måned):

Ordførertale F52 af 16 april 1999 (er overført til HD-web)

»Folketinget tager udenrigsministerens redegørelse til efterretning. Folketinget opfordrer regeringen til at arbejde for,

  • at Forbundsrepublikken Jugoslavien snarest efterlever de krav, der er formuleret af det internationale samfund med udgangspunkt i resolution 1199 fra FN's Sikkerhedsråd, og at der snarest indledes forhandlinger om en varig politisk løsning, der må indebære selvstyre for kosovoalbanerne,
  • at Rusland fastholdes som en vigtig partner i løsningen af konflikten, og
  • at den humanitære hjælpeindsats under UNHCR's ledelse fortsættes med henblik på snarlig hjemvenden af flygtningene til Kosovo.«
Der er også forsøg med 'videostrømme', dvs. video, der kan ses/høres med det samme

sidst ajourført: 30.12.2005