socdem . image. medieserver : andet

MedieArkiv for Socialdemokratiet

Still-01Hensigten med dette arkiv - på dette sted - er at samordne en række medier, især fotografier og snart også video - så alle kan trække på en fælles hammel. Især i BallerupKredsen, men på grund af indtrufne omstændigheder også generelt inden for Socialdemokratiet, herunder TemaKongres98, Efterlønsdebatten samt Statsministeren.

Arkivet er pt. opdelt som kredsen normalt er det - på de 5 lokalforeninger. Her har jeg så forsøgt at placere materiale, som er specifik for den enkelte forening.

Udgangspunktet har været den ret store opsamling af information som kom ind i forbindelse med Helle Degns 25-års jubilæum i oktober.

Endelig: Jeg mener også, at et arkiv kan have museale interesser, dvs. det kan være "sjovt" at gemme nogle af de første hjemmesider, som kredsen fremstiller for tiden. Måske - blot måske - det kan vække vild jubel om blot 10 år eller lign.


Der er jo også andet i livet end alvor. Spøg og skæmt - f.eks. - så i stedet for at lege webmager, vil jeg her forsøge mig som spasmager. Lige nu og her er jeg ved at undersøge en zip-fil, der hedder: tonygochi - hvad godt det så end kan bringe, idet filen fylder 968KB.

13. juli@2006 - web-redaktionen