socdem . image . andet . efterløn

Af mange grunde, især praktiske, vil jeg her forsøge at publicere større dokumenter fra partiforeninger, hvor man kommer med oplæg som følge af den aktuelle diskussion i kølvandet på Finanslovforlig'99 og her især efterlønsdebatten.

Men også fra Temakongres'98 - med velfærd og udlicitering på dagsordenen - kan der måske være en ide i at publicere, så det bliver lettere at orientere sig.

ElisePedersenFyns Amt. Oplæg den 17.december 1998 / Elise Pedersen, amtsformand
fotografi fra Temakongres'98 under afsyngning af 'Kringsatt av fiender'

'Kassandra' svar på det fynske oplæg / udg. anonymt den 25. januar 1999

Lyngby Søllerød Kredsen. Udtalelse fra kredsbestyrelsesmøde den 15. december 1998

Vejle / fra A-Orientering & Karen J. Klint /MF på net.dialog 19.januar 1999

Værløse. Tillidserklæring fra en enig bestyrelse.

Århus. Fælles LO/SD udtalelse fra Østjylland den 17. december 1998

NB! Spørgsmålet er, hvornår et dokument bør behandles som et internt dokument/fortroligt - og hvornår der er offentlig adgang. I netop denne debat om efterlønnen mener jeg det forsvarligt at publicere så meget som muligt, idet den overvejende kritik mod ledelsen netop har været lukkethed.

13. juli@2006 - web-redaktionen