Med analyser tænkes især på analyser i forbindelse med en Web.

Det kan være analyse af Web'en selv, f.eks. besøgsstatistikker baseret på sidetællere mv.

Og det kan være spørgeskemaer, hvor besøgeren får mulighed for at afgive et svar på nogle spørgsmål.