Ejnar Davidsen
Højlundshusene 34, Værløse
44 48 43 10
ejner.davidsen(c)mail.dk

Indlæggene er modtaget via epost 27.11.2006

HVORFOR?

De fem gymnastikhold på Skovgården står fuldstændig uforstående overfor fyring af den afspændingspædagog, som gennem 10 år har vedligeholdt og plejet pensionisterne på Skovgården.

Der må fremover ikke være timelønnede medarbejdere ansat.

Social- og Sundhedsudvalgets formand Susanne Mortensen udtaler til Værløse Nyt: "At motion og dans også er aktiviteter, der er med til at fremme sundhed og sammenhold er jeg bestemt enig i - men at påstå, at det alene er de to aktiviteter, "der sikrer sundhed og sammenhold", er ganske enkelt ikke korrekt".

Jeg tror, hvis Susanne Mortensen ville spørge de lokale læger, ville de måske kunne ændre den helt forkerte indstilling, så vi undgik fyring af en dygtig afspændingspædagog. Gymnastikholdene påstår ikke, at det kun er vores hold, som fremmer sundhed og sammenhold. Det gør samtlige hold på Skovgården.

MEN det er kun dans og gymnastik, som får fyret deres Holdleder og standset vedligeholdelsen. Måske løses problemet af sig selv....

Staten sender 30-40 millioner tilbage til Værløses borgere.

Ejner Davidsen

Kære Kommunalbestyrelsesmedlemmer!

Det ka' I ikke være bekendt!
Vedligeholdelsesgruppen på Skovgården har indkaldt til møde torsdag den 30. november i cafeteriet.
I dag fik vi at vide, at den gymnastikpædago, som i 10 år har passet og plejet pensionister på 5 hold, ikke må fortsætte, selv om brugerne vil betale ALLE udgifter. "Der må ikke være ansat timelønnede på Skovgården". De konkrete spørgsmål til kommunalbestyrelsen er derfor:
  1. Er ovennævnte korrekt?
  2. Må vedligeholdelsesgruppen ansætte hende?
  3. Må vi betale via en sponsor (for at det stadig kan ske på timebetaling)?
  4. Kan vi danne en vedligeholdelsesgruppe, der er berettiget til støtte af FK?
  5. Hvilke muligheder har vi for at fortsætte?
Det er fejlagtigt at tro, at alle brugere har store boliger med friværdi. Det, som foregår på vedligeholdelsesholdene, kan ikke omplantes.Lægernes råd er: motion. motion, motion. Mange brugere er over 80 år, gennemsnitsalderen ligger formentlig omkring 75 år. Hvor tør I stoppe den livgivende motion!
 
Nb! Det har stor betydning, hvis kommunalbestyrelsen vil besvare ovennævnte inden mødet torsdag den 30. november - og inden indskrivningen begynder.
Ejner Davidsen, Højlundshusene 34, 3500 Værløse. 44 48 43 10. ejner.davidsen@mail.dk

Møde for Skovgårdens gymnastikhold afholdes

torsdag den 30. november kl. 14.00 i cafeteriet

De 5 hold opfordres til at møde op for at træffe beslutning om, hvordan vi  fortsætter i 2007 på baggrund af socialudvalgets svar.

Der er fra flere brugeres side rettet spørgsmål til politikerne om, hvordan holdene kan fortsætte med vedligeholdelsesgymnastik?

Den nuværende ordning med gymnastikpædagog Birgitte Olsen som holdleder har afgjort 1. prioritet.


Da der ikke er en logisk forklaring på et afslag af denne ordning, er der ingen grund til at drøfte andre på nuværende tidspunkt.

Inden mødet er det påkrævet at få oplyst, hvad en fortsættelse koster de enkelte brugere, når Skovgårdens tilskud bortfalder eller nedsættes. Det foreslås derfor, at hvert hold udpeger en bruger til at repræsentere holdet i et udvalg, som skal forberede mødet*) og stille forslag til behandling.

Ejner Davidsen (hold kl. 9).44 48 43 10.

(*Udvalgsmødet foreslås afholdt tirsdag den 28. ds.kl. 14 i cafeteriet.

Valid HTML 4.01 Transitional26. november©2006 web-redaktionen