Kaj Øgaard Sørensen
Hareskov-Værløse Avis
Gammel Hareskovvej 261
3500 Værløse
 www.kajsavis.dk - 25. nov. 2006

Indlægget er modtaget via a-post 27.11.2006

billedet til højre viser trappen til biblioteket, hvor Kaj faldt en formiddag i februar 2005, hvor sneen ikke var ryddet

web-redaktionen mener, at det er et højest mærkværdigt princip, der her lægges frem for første gang i forsikringshistorien nemlig

 at en borger ALTID er skyldig på forhånd

hvis hun/han bevæger sig på kommunal grund, der er isglat, forurenet på grund af kommunes manglende overvågning

trappen til biblioteketKOMMUNERNES LANDSFORENING

Med hensyn til snerydning meddeler kommunen at grundejere er erstatningspligtige for uheld m.v., der sker som følge af en manglende glatførebekæmpelse.

KOMMUNE FORSIKRING HAR FÅET DEN FØRSTE SAG HVOR EN BORGER ER KOMMET TIL SKADE FORDI KOMMUNEN IKKE HAR SNERYDDET SIT OMRÅDE

Her siger KOMMUNE-FORSIKRING, at borgeren kun kan få 50 procent i erstatning, FORDI HAN HAR EGEN SKYLD - ELLER DER ER SKYLD PÅ BEGGE SIDER

Man siger endvidere, at det i dansk ret er et erstatningsretligt princip, at en person udfører en handling, hvor det er tydeligt, at der er en risiko ved handlingen. Her påtager personen sig en del af risikoen for en eventuel skade som følge af handlingen
.......................................................................
Kommune-Forsikring er ikke bekendt med en sag, hvor egen skyld er anvendt som følge af uheld som følge af glatføre.
.......................................................................
Kommune-Forsikring henviser til at afgørelsen kan prøves ved domstolene ved anlæggelse af civilt søgsmål, dette opfordres KOMMUNERNES LANDSFORENING til, da jeg mener det vil have stor betydning.

Ellers bør grundejere vide, at såfremt de på grund af bortrejse eller sygdom ikke får ryddet sne - gælder regler DER ALTID BETYDER AT ENHVER DER OVERALT BEVÆGER SIG I OMRÅDER HVOR MAN KAN SE DER IKKE ER RYDDET SNE ELLER ER GLATØREBEKÆMPET at det indebærer risiko for, at det er af egen skyld.

Valid HTML 4.01 Transitional29. november©2006 web-redaktionen