Trods papirrationering og Dyrtid paabegynder vi herved Udsendelsen af "HARESKOV-VÆRLØSE AVIS" - Værløse Sogneraads Møde Fredag den 31. August 1945: Tilladelse til Musik - Værløse Gymnastik- og I.F. ansøger om vintergymnastik - Danseinstitut søger om tilladelse til at benytte Gymnastiksal - Ansøgning om Klaver - L. Værløse Vandværk - Skovmosealles Vejforening
1 3 Lokalt: Tilmelding Valglisten til Menighedsraadsvalget senest 15. September - Menighedssamfundet i Hareskov begyndte sine Møder Tirsdag den 4. September - Hareskov og Omegns Skakklub havde forleden Besøg af Forbundssekretær P. Toft - 2 Bryllupper - Søndag aften ved 23-tiden vækkedes Beboerne i Hareskov ved Musik
Sogneraadsmødet (fortsat): Bebyggelse af Toftegaard -  Udstykning af Grunde til lettere Industri Øst og Vest for Ny Vestergaard - Vejregulering ved Skovmosealle - Syvstjernens Kloakanlæg - Københavnstaksten for Aldersrente - Vejene omkring Jonstrup langs Flyvepladsens Indhegning - Hareskov Tennisklub - Birkevængets Ombygning - Stiftamtmanden - Ansøgning om Tilladelse til at bygge et Biografteater -  Byplanen for Hareskovby
2 4 På Hareskov Pavillonen afholdt Socialdemokratisk Vælgerforening et stort Arbejderstævne - Bladets hoved er tegnet af Kunstmaler Curt Steinfath - Vejforening startet på Kjeldgaardsvej - Seminariets Øvelsesskole i Jonstrup har ansat Frk. Randi Poulsen - Hareskov Grundejerforening holdt Møde - Skytteforening i Hareskov - Sundhedsplejerske for Omraadet: Ballerup-Maaløv og Værløse er ledig - Pas på Kornet: Snudebillerne venter på den nye Høst